چرا عادل فردوسی پور برنگشت !

چرا عادل فردوسی پور برنگشت !

دو سال گذشت،2 سال از عدم حضور مستقیم عادل فردوسی پور و برنامه پر مخاطبش گذشت.

در این مدت صحبت های زیادی درباره بازگشت این سلبریتی رسانه ای به رسانه ملی گفته و شنیده شد.

ادامه خواندن چرا عادل فردوسی پور برنگشت !